Schoolpleinpakket

POPULAIRE VERKEERSEDUCATIE OP BASISSCHOLEN

Er is een steeds grotere vraag naar praktijk gerichte verkeerseducatie onder basisscholen. Daarom hebben we voor kinderen uit groep 4,5 en 6 het mobiele Verkeersplein ontwikkeld: een overzichtelijk plein waar kinderen rondrijden, lopen en fietsen. Ze beleven de verkeersregels en raken vertrouwd met verkeerssituaties en hun eigen gedrag. Want, als je plezier hebt, leer je meer en als je het doet, begrijp je het beter.

De belangstelling voor het Mobiele Verkeersplein is enorm, waardoor deze elk jaar snel volgeboekt is.

Om basisscholen dan toch de mogelijkheid te geven om een les te wijden aan verkeersveiligheid bieden wij naast het Mobiele Verkeersplein een light versie aan.

Het Shell en VVN Schoolpleinpakket.

Met dit Schoolpleinpakket ontvangen scholen een week lang kosteloos een doe-het-zelf-pakket waarmee ze zelf een Verkeersplein kunnen opbouwen. Wil je als school ook een praktijkles geven over verkeersveiligheid, Boek dan nu het Schoolpleinpakket en maak gebruik van de extra,s op de website: www.verkeerspleinen.nl