Senioren en Verkeer

OUDEREN IN HET VERKEER

Veel ongevallen met scootmobielen .Bedieningsfouten en omvallen zijn de voornaamste oorzaken van ongevallen met scootmobielen. Dat concludeert VeiligheidNL in een onderzoek naar de aard, omvang, achtergrond en gevolgen van ongevallen met scootmobielen. Het bezit van deze voertuigen is de afgelopen jaren fors gestegen, van circa 150.000 in 2006 tot ongeveer 250.000 in 2012. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor ons als VVN  komt de uitslag van dit onderzoek niet als een verrassing. Dat is dan ook de reden dat wij al jarenlang scootmobieltrainingen verzorgen. Wij vinden het belangrijk dat bestuurders van scootmobielen de mogelijkheid hebben om het rijden hierop te kunnen oefenen. Heeft u interesse in een scootmobieltraining meld u dan aan op één van de dichtsbijzijnde Regionale Steunpunten van VVN.

BROEM RIJVAARDIGHEIDSTEST

Omschrijving:

Ouderen hebben een verhoogd ricico in het verkeer tijdens de Broem rijvaardigheidsrit ondergaat de automobilist een praktische rijvaardigheidstest. Onder begeleiding van een rij-instructeur.Voor de meeste senioren is het al even geleden dat zij hun rijbewijs haalden. Sindsdien is het verkeer van alle dag er heel anders uit te komen te zien. Het is veel drukker geworden, er zijn allerlei nieuwe verkeerssituaties ontstaan en verkeersregels zijn regelmatig aangepast. Daar komt bij dat deze groep verkeersdeelnemers in meerdere of mindere mate te maken krijgt met fysieke beperkingen die optreden bij het ouder worden. Tijdens de Broem rijvaardigheidsrit wordt de eigen rijstijl onder de loep genomen en krijgen deelnemers inzicht in hun rijgedrag. De cursus wordt aangevuld met een theorieles over verkeersregels en een ogen en gehoortest.
 

Doelstelling:
Met de Broem-rit beoogt Veilig Verkeer Nederland een bijdrage te leveren aan het verminderen van de ongeval kansen en het terugbrengen van het aantal slachtoffers ten gevolge van verkeersongevallen onder de doelgroep senioren. Het is van belang dat senioren zoveel mogelijk aan het verkeer blijven deelnemen. Actief blijven, ook in het verkeer, helpt bovendien om de mate waarmee iemand te maken krijgt met fysieke beperkingen te verminderen. Met educatie en voorlichting kunnen senioren hun kennis over verkeer(regels) verbeteren en worden ze geïnformeerd over de wijze waarop ze kunnen omgaan met fysieke beperkingen in het verkeer. Hierdoor neemt het vertrouwen van senioren in het verkeer toe, waardoor zij langer en op veilige wijze mobiel kunnen blijven.

Uitvoering:
De oudere automobilist ondergaat een praktische rijvaardigheidstest onder begeleiding van een rij-instructeur met als doel inzicht te verkrijgen in het eigen rijgedrag. De rit wordt aangevuld met een reactietest, gehoor- en ogentest en een voorlichting over eigen gedrag, de ander in het verkeer en kennis van verkeersregels en –tekens. ( Doelgroep voor 50 plussers ) van de verkeersinfrastructuur. Meer veilige oversteekvoorzieningen en voetpaden. Geen fietsers op voetpaden. Goede straatverlichting Goed en betaalbaar openbaar vervoer. Informatie: steunpuntoost@vvn.nl VVN streeft naar een zo lang mogelijke mobiliteit voor ouderen, door middel van het aanpassen van de verkeersinfrastructuur. Meer veilige oversteekvoorzieningen en voetpaden. Geen fietsers op voetpaden. Goede straatverlichting Goed en betaalbaar openbaar vervoer. Informatie: steunpuntoost@vvn.nl

Rijvaardigheidsrit voor 50 plussers

Voor autobestuurders van 50 jaar en ouder organiseren onze collega’s van Veilig Verkeer Nederland afdeling Nijmegen op zondag 8 oktober 2017 een rijvaardigheidstest. In het verkeer is er de laatste jaren veel veranderd: nieuwe verkeersregels en nieuwe verkeersborden. Voorlichting geven over verkeersveiligheid is een van de taken van VVN. Veilig rijden en sociaal rijgedrag is de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer zelf, aldus VVN.

Deze test is geen herexamen en de deelnemer/ster hoeft geen angst te hebben voor instructeurs die zijn of haar rijstijl proberen te veranderen en evenmin wordt er schoolmeesterachtig op regels gehamerd. Het heeft geen enkele consequentie voor het rijbewijs.

Deze rijvaardigheidstest vindt plaats op de locatie: Verkeersschool Wesseldijk, Energieweg 25 te Nijmegen. Op zondag 8 oktober 2017 te 09.00 uur
De kosten bedragen € 20,00 per persoon.

Afdeling Wijchen organiseerd dit project niet, u kunt zich Inschrijven via de website www.nijmegen.vvn.nl, of opgeven bij een van onze collega,s in Wijchen, een brief aan: M.H. Bots Aalsburg 12-37 6602 TE Wijchen.Let op het aantal deelnemers is beperkt en mede bepalend voor het al dan niet doorgaan. Aanmelden kan tot 27 september 2017.