Doelstellingen

Onze doelstellingen:

 • Ontmoediging van hard rijden en agressief verkeersgedrag in woonwijken
 • Aanpak van gevaarlijke en onoverzichtelijke kruispunten, ( zie Meldpunt ).
 • Schoolverkeersexamens
 • Verkeersouders
 • Verkeersveiligheid rond scholen
 • Veilige fietsroutes van en naar scholen
 • Fietskeuringen
 • Fietsverlichting
 • Actie dode hoek spiegel
 • Meer goede en veilige fietspaden
 • Rijvaardigheidsritten voor ouderen
 • Verkeersvoorlichting aan ouderen
 • Meer oversteekvoorzieningen en voetpaden
 • Geen scooters en fietsers op voetpaden
 • Voorlichting Alcohol en verkeer (Bob-campagne)
 • Voorlichting Medicijnen en verkeer
 • Ondersteuning bij 30 km. acties