Bewoners en Buurt

Bij u in de buurt

.Buurtacties


Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Om bewoners(-groepen) te ondersteunen heeft Veilig Verkeer Nederland 'Buurtacties Veilig Verkeer' ontwikkeld. Bij Buurtacties ligt het initiatief bij bewoners; Veilig Verkeer Nederland adviseert en faciliteert, brengt buurtbewoners in contact met de wegbeheerder (veelal gemeente) en de politie en helpt daarnaast buurtbewoners lokale netwerken te benutten om hun acties succesvol te laten verlopen.

Verkeersdeelname gaat voor een groot deel op routine, bijna automatisch. De kracht in de buurtacties zit dan ook in de herhaling. Door meerdere buurtacties te organiseren, op verschillende tijden en misschien met verschillende thema's, wordt verkeersveiligheid een onderwerp dat beklijft en er toe doet.

Buurtacties zijn gericht op:

Bewustwording van oorzaken die leiden tot het gemelde probleem
Creëren van (mede-)verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk of het dorp
Verkrijgen van draagvlak voor veranderingen die leiden tot het oplossen van het probleem
Het ontwikkelen van structurele aandacht voor verkeersveiligheid
Via ons Meldpunt Veilig Verkeer krijgt u aan een Buurttafel de mogelijkheid om Buurtacties te kiezen die passen bij de door u gesignaleerde verkeersveiligheidproblemen. Deze acties bestaan uit handleidingen, draaiboeken en VVN heeft materialen beschikbaar om deze te ondersteunen.

Zie de PODOE-aanpak voor een planmatige aanpak van het proces en onze folder over de invulling van buurtacties.
Buurtlabel
Met het Buurtlabel Veilig Verkeer laat u als bewoners zien dat u blijvend werkt aan een verkeersveilige woonomgeving. U werkt daarbij samen met buurtbewoners, politie, gemeente en andere lokale organisaties.

Gedurende 3 jaar organiseert u jaarlijks een buurtactie. Buurtbewoners worden actief in de aanpak betrokken. Het bezit van het Buurtlabel Veilig Verkeer houdt niet in dat een buurt voor 100% veilig is. Wel laat u als bewoners zien dat u bewust werkt aan verkeersveiligheid.

Het Buurtlabel Veilig Verkeer wordt door Veilig Verkeer Nederland toegekend voor een periode van 3 jaar. Een halfjaar voor afloop van deze periode wordt gekeken of verlenging gerechtvaardigd is.

Wilt u ook in aanmerking komen voor het Buurtlabel Veilig Verkeer of heeft u vragen over buurtacties? Neem contact op met het Steunpunt in uw regio.

Rij met je hart ( 30 km. gebieden )

Om de veiligheid en kwaliteit in buurten en wijken te verbeteren, is het nodig dat er 30 km. per uur gereden wordt. 30 km.-gebieden hebben een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Dat is in veel studies aangetoond. het aantal ongevallen met letsel ( doden en gewonden ) daalt gemiddeld met ongeveer 25% wanneer er 30 km. per uur gereden wordt.
Het doel van deze actie is automobilisten bewust maken dat er in de woonwijken niet harder gereden mag worden dan 30 km. per uur.  
VVN afdeling Wijchen ondersteund dit project.